Kontakt styrelse & kommittéer 2024

Styrelse 

Ordförande  Birre Nordin birreslivskraft@gmail.com 070-799 15 96
Vice Ordförande Margaretha Tengberg tengbergmargareta@gmail.com 070-595 78 29
Sekreterare Annika Johansson annika.minerva@hotmail.com 070-747 52 02
Kassör Eva Smedjeborg eva.smedjeborg@telia.com 070-508 24 74
Ledamot Helena Johansson helena.81263@gmail.com 070-623 11 38
Suppleant Jan Karlsson  jan@silverfilt.se  
Suppleant Ann-Marie Nordh annemarie.nordh@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       
Kontakt kommittéer      
Utbildning    Margaretha Tengberg  tengbergmargareta@gmail.com  070-595 78 29
Bruks / kontakt Christin Hübinette jilda33@hotmail.com  072-933 37 51
Lydnad / kontakt Gunilla Bäckström gunilla.lecra@hotmail.com  070-7781259
Rallylydnad  Helena Johansson helena.81263@gmail.com 070-623 11 38
Specialsök Maria Nilsson marianilsson46@hotmail.com  
Stuga Peter Tengberg   072-531 12 77
IGP/BSL/Skyddsansvarig Lisa Larsson 11318@yahoo.com 076-345 78 67
 Agility Elisabeth Larsson elisabethdennis@live.se 070-287 03 70