IGP

 

IGP står för den Internationella Prövnings Ordningen. Det är en sport där man använder sig av  grenarna spår, lydnad och skydd. Proven finns i tre klasser. För att få delta i klass ett måste hunden först ha genomgått ett tillgänglighetsprov och när det godkänns ett särskillt behörighetsprov (BH). För skyddsmomenten krävs en särskild tävlingslicens för hundar som inte är godkända tjänstehundar.

I spårmomentet ska hunden förja spårläggarens fotspår med stor precision, det finns 2- 6 apporter som hunden då ska markera.

I lydnadsmomentet ska en hundförare gå ett visst program med hunden, medan en annan har platsliggning. Där efter byter ekipagen med varandra. I programmet ingår även apport. Då kastar föraren en specialformad apportbock som hunden ska hämta. Hunden får då även klättra över ett A- hinder och hoppa över ett hopphinder för att hämta föremålet.

I skyddsmomentet ska hunden runda sex värn. I det sjätte står en figurant, en människa med skyddsärm i jute på sig. Hunden ska då bevaka figuranten och visa att den samtidigt klarar av att lyda och avvärja eventuella flyktförsök från figuranten.

ipo1_skydd_994

 

 

För mer info kontakta skyddsansvarig: Lisa Larsson